ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ STICKER LINE ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ม.อ. ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ STICKER LINE เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ หรือจุดเด่นต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

หลักเกณฑ์ในการประกวด 
ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้เพียง 1 ชุดผลงานเท่านั้น โดย 1 ชุดผลงานประกอบด้วย ชิ้นงาน STICKER LINE 16 ตัว (คละแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้)

หลักเกณฑ์ในการรับสมัครและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด มีดังนี้
  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/3kOyRTH และกรอกรายละเอียดการสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งพร้อมกับผลงาน
  2. ผลงานต้องระบุชื่อชุดภาพวาดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละไม่เกิน 40 ตัวอักษร และระบุข้อความอธิบายสติกเกอร์ไลน์ (ลักษณะหรือจุดเด่นของสติกเกอร์ไลน์) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละไม่เกิน 160 คำลงในใบสมัคร
  3. แนบไฟล์ดิจิทัลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ : 
        3.1 ผลงานภาพวาดสติกเกอร์ไลน์ในรูปแบบไฟล์ PNG ความละเอียด 72 dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGB โดยขนาดภาพแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB : 
         3.2 รูปภาพหลัก ขนาดภาพกว้าง 240 x 240 พิกเซล พื้นหลังของรูปโปร่งใส 
         3.3 รูปสติกเกอร์เลือก จำนวน 16 รูป ขนาดภาพกว้าง 370 x 320 พิกเซล พื้นหลังของรูปโปร่งใส 
         3.4 รูปภาพแท็บห้องแชท จำนวน 1 รูป ขนาดภาพกว้าง 96 x 74 พิกเซล พื้นหลังของรูปโปร่งใส

  4. ไฟล์รูปแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 1 MB Zipfile พร้อมอัพโหลด โดยส่งผลงานทาง E-mail : suchawadi.s@psu.ac.th (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)

เงื่อนไขของผลงานที่ส่งประกวด
  1. ออกแบบสติกเกอร์ไลน์ในรูปแบบคาแรคเตอร์ “ดอกศรีตรัง” ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยห้ามซ้ำกับสติกเกอร์ไลน์ชุดเดิมของมหาวิทยาลัย (สติกเกอร์ไลน์ชุดเดิมของมหาวิทยาลัย https://store.line.me/stickershop/product/5805612/en?ref=Desktop)
  2. สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างชัดเจน
  3. ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น
  4. ผลงานต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเป็น Creator Sticker Line ในระบบ https://creator.line.me/th/ 
  5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  6. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลง ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

หลักเกณฑ์ในการตัดสินสติกเกอร์ไลน์
1. แนวคิดผลงานสื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างชัดเจน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์และสวยงาม

    บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สามารถส่งประกวดผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 20 เมษายน 2566 ทางเฟสบุ๊ค : Prince of Songkla University (https://www.facebook.com/psuconnext

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 074-282022 หรือ 063-159-9664 นางสาวสุชาวดี สินธุ์จำปาศักดิ์ (น็อต)