ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Malaysia Kelantan มาเลเซีย ลงนามร่วมมือทางวิชาการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) นำโดย UMK, Prof. Dato' Dr. Razli Bin Che Razak อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา     สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งได้มีการลงนามครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่ได้มีการดำเนินงานในปัจจุบันระหว่างสองมหาวิทยาลัย ที่มีประวัติความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย