ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบบริหารสารสนเทศด้านสุขภาพ” โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom (https://zoom.us/j/9019029105)

โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง https://forms.gle/p9fL6bjLY98Ci54C6 

    หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส โทร 086-9551217 หรือ e-mail: himscourse@gmail.com