ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดโครงการ “PSU Young Ambassador” เฟ้นหานักศึกษา Brand Ambassador สร้างแรงบันดาลใจกลุ่มนักเรียน ม.ปลาย
นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการ PSU Young Ambassador เข้าร่วมกิจกรรม PSU Young Ambassador 2022 Camp เพื่อเตรียมตัวที่จะเป็น Brand Ambassador ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2566 ณ DEEVANA PLAZA krabi Aonang จังหวัดกระบี่ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ How to be Smart Boys & Girls? โดยคุณเนตรนภา สุทธิวิภากร, “สร้างตัวตนให้กลายเป็นแบรนด์” โดย Influencer ที่มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนและดาว Tiktok, ภาพลักษณ์ PSU Young Ambassador โดย ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร และการผลิตสื่อง่ายๆ เพื่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ โดย ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภรพิศาล คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตลอดจนพิธีมอบเข็ม เสื้อ และเกียรติบัตร PSU Young Ambassador