ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผู้บริหาร ม.อ. เข้าเยี่ยมนักศึกษาหลักสูตรการบินฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ในชุดรายวิชา Ground service ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี กัปตัน ดร.ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ Marketing Manager บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) (บริษัทในกำกับของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ TFT และเจ้าหน้าที่ บมจ.การบินไทย ให้การต้อนรับ และนำชมการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม