ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ในรายการ “PSU News”
    ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชั้นปีที่ 1 – 3 ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการ “PSU News” ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2566
  • กำหนดคัดเลือกผู้ประกาศข่าววันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 
(ส่งสคริปต์ข่าวที่ใช้คัดเลือกทาง Email ของนักศึกษา ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

  • ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย ได้ที่ Email: soraya.b@psu.ac.th โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/eqK5j 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 090-7161529, 074-282-038 โสรยา ใบหา (พี่โส)