ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญ ผู้สอน/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Cybersecurity ม.อ. เข้าร่วมโครงการ PSU Cisco Networking Academy
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Cisco Networking Academy ขอเชิญชวน ผู้สอน/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Cybersecurity ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นผู้สอน (Instructor) ของโครงการ PSU Cisco Networking Academy เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านดิจิทัลที่สำคัญแก่นักศึกษาได้หลายด้าน เช่น Cybersecurity ระบบเครือข่าย การเขียนโปรแกรมไพธอน (Python) IoT การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การทำปฏิบัติการเสมือน และสิทธิประโยชน์การสอบใบประกาศนียบัตรอีกมากมาย

    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัคร เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้สอน (Instructor) ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2566 โดยสแกน QR Code หรือ กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/NJPzMz8WPw 

    รับชมวิดีโอย้อนหลังงานประชุมเปิดตัว "โครงการ PSU Cisco Networking Academy" Zoom ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมเป็นผู้สอน (Instructor) ของโครงการ การนำเนื้อหาและเครื่องมือในโครงการสู่การเรียนการสอน ได้ที่ https://kyl.psu.th/e6Cefh670 (เข้าระบบด้วยบัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ @psu.ac.th)

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 0-7428-2114 และ 0-7428-2108
เว็บไซต์ : https://diis.psu.ac.th 
Facebook : https://www.facebook.com/PSUDIIS