ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ดูดกลิ่นและไอสารเคมี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ดูดกลิ่นและไอสารเคมี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ดูดกลิ่นและไอสารเคมี.pdf