ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมงานประชุมเปิดตัว “โครงการ PSU Cisco Networking Academy”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Cisco Networking Academy ขอเชิญชวน ผู้สอน/ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Cybersecurity ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วมงานประชุมเปิดตัว “โครงการ PSU Cisco Networking Academy” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าร่วมเป็นผู้สอน (Instructor) ของโครงการ, การนำเนื้อหา และเครื่องมือในโครงการสู่การเรียนการสอน ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Zoom ที่ Zoom Meeting https://kyl.psu.th/3tdAEU9G7  Meeting ID: 964 6571 7595 Passcode: 6256

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 09.45-10.00 น.
เข้าระบบออนไลน์

เวลา 10.00-10.30 น.
แนะนำโครงการ “PSU Cisco Networking Academy” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

เวลา 10.30-12.00 น.
แนะนำการใช้งาน NetAcad Platform ของ Cisco Networking Academy สำหรับผู้สอน (Instructor) โดย คุณศุทธินี ลีลาเหมรัตน์ ผู้จัดการโครงการ Cisco Networking academy บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-2114 และ 0-7428-2108