ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รับธงเป็นเจ้าภาพจัดประชุม International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation
    รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 49 ในปี 2566 จาก รศ. ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ. ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา
รศ. ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบภารกิจที่สำคัญ หลังจากที่เคยได้รับการเป็นเจ้าภาพเมื่อ 20 ปีที่แล้ว จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ การจัดการประชุม the 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) ในปี 2566 นี้ เป็นโอกาสที่ดีซึ่งเป็นปีที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบรอบ 55 ปี “Science PSU for better Science and a better Society”สำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป ยังคงรักษามาตรฐานเดิมที่ดำเนินการมา 48 ครั้ง ซึ่งนอกจากผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังได้เรียนรู้สังคมพร้อมๆ กัน ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566ทั้งนี้ การประชุม The 49th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT49) จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2566 

รับชมวีดีโอแนะนำการจัดงานได้ที่ https://youtu.be/NSd5-PyC1ds