ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพรายการ รถยนต์ จำนวน 2 คัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน.pdf